رنگ سال ۲۰۲۲

رنگ سال ۲۰۲۲ معرفی شد؛ فرشته‌ای / very peri کمپانی پنتون که بزرگترین شرکت در جهت شناخت رنگ‌هاست، هرسال یک رنگ را به عنوان رنگ سال معرفی می‌کند. این کمپانی رنگ «Very Peri» را به عنوان رنگ سال ۲۰۲۲ انتخاب کرده است. پنتون درباره این رنگ اینطور می‌گه: «این رنگ…

0 دیدگاه

رنگ سال ۲۰۲۱

رنگ سال ۲۰۲۱ معرفی شد؛ زرد روشن و خاکستری ملایم رنگ سال ۲۰۲۱ به انتخاب پنتون از دو رنگ مستقل زرد و خاکستری کامل تشکیل شده و گویای آن است که چگونه عناصر مختلف برای حمایت از یکدیگر در کنار هم قرار می‌گیرند که بهترین توصیفی است که برای پیشنهاد رنگی پنتون در…

3 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد