You are currently viewing رنگ سال ۲۰۲۱

رنگ سال ۲۰۲۱

رنگ سال ۲۰۲۱ معرفی شد؛ زرد روشن و خاکستری ملایم

رنگ سال ۲۰۲۱ به انتخاب پنتون از دو رنگ مستقل زرد و خاکستری کامل تشکیل شده و گویای آن است که چگونه عناصر مختلف برای حمایت از یکدیگر در کنار هم قرار می‌گیرند که بهترین توصیفی است که برای پیشنهاد رنگی پنتون در سال ۲۰۲۱ می‌توان داشت.

رنگ سال ۲۰۲۱ تلفیقی از حس سنگی و کاربردی و درعین حال گرم و خوش بینانه است که قدرت و انرژی مثبت را برای ما تداعی می کنند. این دو رنگ در واقع داستان رنگی از احساسات عمیق متفکرانه با وعده آفتاب و حال و هوای دوستانه را حکایت می‌کنند.

پنتون با انتخاب زرد و خاکستری در کنار یکدیگر، پیام خوشبختی با تکیه بر پشتکار و تلاش به جهانیان صادر کرده است. ترکیب این دو رنگ الهام بخش است و روزنه امید را در ما شکوفا می‌کند تا در شرایطی که بیماری کرونا در دنیا جولان می‌دهد و با وجود همه آشفتگی‌های سیاسی و اقتصادی، احساس کنیم همه چیز بهتر خواهد شد، حسی که برای روح انسان حیاتی است.

در حالی که دنیا در سال ۲۰۲۱ به دنبال راه هایی برای تقویت انرژی، شفافیت و امید برای غلبه بر تردیدهای دائمی است این دو سایه روح انگیز و جسورانه، آرزوی ما برای دست یافتن به سر زندگی و نشاط را بر آورده می‌سازند.

رنگ زرد روشن انتخاب شده توسط موسسه پنتون با کد رنگی PANTONE 13-0647 یک زرد درخشان، سر زنده و با نشاط است، رنگی گرم و سرشار از انرژی خورشید.

رنگ خاکستری کامل با کد رنگی PANTONE 17-5104 نمادی از عناصر جامد، قابل اعتماد و جاودانه است که پایه محکمی ایجاد می‌کند. این رنگ احساس خونسردی، مقاومت و استواری را به ما تلقین می‌کند.

ترکیب زرد و خاکستری با جسارت بخشیدن به روحیه، نیاز درونی به دیده شدن، شناخته شدن و شنیده شدن صدای ما را برجسته تر می‌کند. ترکیبی که به بینش، نوآوری و شهود گره می‌خورد، احترام به خرد، تجربه و هوش، بازسازی را الهام می‌بخشد و ما را به سوی روش های تفکر و مفاهیم جدید سوق می‌دهد.

منبع: Pantone

بازدیدها: 173

حسین منصوری

طراح گرافیک

دیدگاهتان را بنویسید