طراحی گرافیک محیطی مجموعه بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی

طراح گرافیک: حسین منصوری با راهنمایی استاد دکتر محمد درویشی مدت طراحی پروژه: سه ماه (از هفته اول خرداد ماه ۱۳۹۹ تا هفته دوم شهریور ماه ۱۳۹۹ این پروژه جهت…

ادامه خواندنطراحی گرافیک محیطی مجموعه بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی