رنگ سال ۲۰۲۲

رنگ سال ۲۰۲۲ معرفی شد؛ فرشته‌ای / very peri کمپانی پنتون که بزرگترین شرکت در جهت شناخت رنگ‌هاست، هرسال یک رنگ را به عنوان رنگ سال معرفی می‌کند. این کمپانی رنگ «Very Peri» را به عنوان رنگ سال ۲۰۲۲ انتخاب کرده است. پنتون درباره این رنگ اینطور می‌گه: «این رنگ…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد