رنگ سال ۲۰۲۱

رنگ سال ۲۰۲۱ معرفی شد؛ زرد روشن و خاکستری ملایم رنگ سال ۲۰۲۱ به انتخاب پنتون از دو رنگ مستقل زرد و خاکستری کامل تشکیل شده و گویای آن است که چگونه عناصر مختلف برای حمایت از یکدیگر در کنار هم قرار می‌گیرند که بهترین توصیفی است که برای پیشنهاد رنگی پنتون در…

3 دیدگاه

طراحی گرافیک محیطی مجموعه بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی

طراح گرافیک: حسین منصوری با راهنمایی استاد دکتر محمد درویشی سال طراحی: ۱۳۹۹ این پروژه جهت راهنمای بازدیدکنندگان و گردشگران مجموعه شیخ صفی و آسودگی در مسیریابی با اهداف ذیل انجام شد:•طراحی و بازسازی تابلوهای راهنمای مسیر متناسب با هویت بصری مجموعه•دسترسی آسان و خوانایی بهتر اعلانات و تابلوها•رعایت اصول…

4 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد