طراحی گرافیک محیطی مجموعه بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی

طراح گرافیک: حسین منصوری با راهنمایی استاد دکتر محمد درویشی مدت طراحی پروژه: سه ماه (از هفته اول خرداد ماه ۱۳۹۹ تا هفته دوم شهریور ماه ۱۳۹۹ این پروژه جهت راهنمای بازدیدکنندگان و گردشگران مجموعه شیخ صفی و آسودگی در مسیریابی با اهداف ذیل انجام شد:•طراحی و بازسازی تابلوهای راهنمای…

4 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد