طراحی نشانه

  نشانه چیست؟ واژه "نشان" و "نشانه" به هر چیز محسوسی گفته می‌شود که ما را از وجود، یا احتمال وجود، حضور، واقعیت یا حالت چیز دیگری مطلع می‌کند. بخش مهمی از روابط انسانی متکی بر نشانه هاست.  اثر انگشت، امضا یا یک عکس پرسنلی نشانه‌ای است که ما را از حضور…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد