طراحی گرافیک محیطی مجموعه بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی

طراح گرافیک: حسین منصوری با راهنمایی استاد دکتر محمد درویشی مدت طراحی پروژه: سه ماه (از هفته اول خرداد ماه ۱۳۹۹ تا هفته دوم شهریور ماه ۱۳۹۹ این پروژه جهت…

ادامه خواندنطراحی گرافیک محیطی مجموعه بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد